Sharon Fortuin – Secretary

Ek het die kursus begin doen om ‘n tipe rustigheid te ervaar, om emosies te onderskei, om die werking van my brein en my gemoedstoestand meer te verstaan · Ek het geleer om: o korrekte asemhaling te oefen o stil te word · Ek is meer geneig om rustiger te word en my omgewing meer te waardeer. Diep dankbaar oor moeder natuur · Meer intens na ander te luister · Ek hanteer ook konflik situasies op ‘n meer rustige manier · Om rustiger te eet en drink · Ek sal definitief iemand aanbeveel om dit te doen, want dit is leersaam, en om meer gefokus te raak wat rondom jou aangaan · Veral ook om die regte tegnieke van asemhaling te leer en net stil te raak Sharon Fortuin Sekretaresse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *